Tato sekce je určena zájemcům o historii týmů starších a mladších elévů, pamětníkům, kronikářům a osobám se sklonem ke zdravé nostalgii. Veškeré publikované články týkající se soutěžních i přátelských turnajů, zápasů a ostatních aktivit (soustředění atp.) jsou uloženy v PDF formátu, dikce, uspořádání a styl zápisu předchozího administrátora však zůstaly zcela beze změn.

 

Příjemné vzpomínání …